MATEMATIKK 3: GRUNNBOK 3A (NYNORSK). NY UTGAVE

Kr.249,00

Beskrivelse

Matematikk for barnetrinnet

Natasha Blank, Cato Tveit, Kjersti Melhus

Matematikk Grunnbok 3A er en del av læreverket Matematikk 1- 7.
Læreverket følger læreplanen i matematikk 1.-7. trinn etter Kunnskapsløftet 2020.

Matematikk 1-7 er et gjennomarbeidet læreverk som gir gode muligheter for å skape en dialogbasert undervisning som er spennende og lærerik både for elever og lærere. Det bygger på Lev Vygotskys syn på utvikling, læring og undervisning. Leonid Zankov videreutviklet denne teorien og utarbeidet en undervisningsmodell til bruk i praksis. Læreverket legger opp til at matematikken skapes gjennom et samspill mellom lærer og elever. Det legges stor vekt på elevenes ideer og tenkemåter og at elevene skal lære å lære. Elevene får en grundig begrepsopplæring og lærer ulike strategier. Grunnbøkene har varierte og rike oppgaver og en god progresjon. De er ikke temabaserte – elevene jobber parallelt med ulike tema gjennom hele skoleåret. På denne måten foregår repetisjon samtidig som man lærer nytt stoff. Det kommer tydelig fram hva som er et minimum av lærestoffet.

Inngår i læreverket Matematikk 1- 7.

FAKTA
Utgitt: 2024
Innbinding: Paperback
Språk: Norsk Nynorsk
Sider: 104
ISBN 9788293729730
Utgave: 2. utgave /1. opplag
Format: 210 x 297 mm