Matematikk 1-4 er et gjennomarbeidet læreverk som gir gode muligheter for å skape en dialogbasert undervisning som er spennende og lærerik både for elever og lærere. Det bygger på Lev Vygotskys syn på utvikling, læring og undervisning. Leonid Zankov videreutviklet denne teorien og utarbeidet en undervisningsmodell til bruk i praksis. Læreverket legger opp til at matematikken skapes gjennom et samspill mellom lærer og elever. Det legges stor vekt på elevenes ideer og tenkemåter og at elevene skal lære å lære. Elevene får en grundig begrepsopplæring og lærer ulike strategier.

Lærebøker for 1.trinn består av følgende komponenter:
Grunnbok 1А
Grunnbok 1В
Oppgavehefte 1
Oppgavehefte 2
Oppgavehefte 3
Oppgavehefte 4
Oppgavehefte «Regn og tegn» (Punktmagi)