Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lærebøker i matematikk for barneskoler

book_570

Barentsforlag har utgitt lærebøker i matematikk for 1. trinn og 2. trinn for barneskoler. Lærebøker i matematikk for 3. trinn kommer ut i juni 2016. Lærebøker i matematikk for 4. trinn kommer ut våren 2017.

Matematikk 1 – 4 er et læreverk som baserer seg på Vygotskys syn på utvikling, læring og undervisning. Hovedmålet er en optimal utvikling av hvert eneste barn
i klasserommet.

Matematikk 1-4 er et gjennomarbeidet læreverk der matematikken skapes gjennom en dialog mellom lærer og elever. Verket gir gode muligheter for å gjennomføre en tilpasset undervisning som er spennende og lærerik for alle, og det legges stor vekt på at elevene skal lære å lære.

Matematikk 1 for 1. trinn består av følgende komponenter:
Grunnbok 1A og 1B
Oppgavehefter 1, 2, 3, 4
Lærerveiledning 1A og 1B

Matematikk 2 for 2. trinn består av følgende komponenter:
Grunnbok 2A og 2B
Oppgavehefter 2A og 2B
Oppgavehefte "Punktmagi"
Løsningsforslag Oppgavehefte 2A og 2B
Lærerveiledning 2A og 2B

Matematikk 3 for 3. trinn består av følgende komponenter:
Grunnbok 3A og 3B
Oppgavehefter 3A og 3B
Oppgavehefte "Punktmagi"
Lærerveiledning 3A og 3B

Mer info finnes det på www.matematikklandet.no.